ปากกาลองไฟ ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้า แข็งแรงทนทาน
260.00 THB
310.00 THB
Contact us
  1.  - ปากกาลองไฟ ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้า แข็งแรงทนทาน 
  2. - หลอดไฟจะส่องสว่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
  3. - ออกแบบทันสมัย และมีความแข็งแรง
  4. - มีคลิปทำให้สะดวกในการพกพา สำหรับงานช่างอาชีพ และงานทั่วไป
  5. - ใช้ทดลองไฟ AC 90 - 1000v
  6. - เมื่อวางใกล้ในบริเวณที่จะทดสอบ
  7. - หากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะมีเสียงปี๊ป
  8. - ส่งสัญญาณ ในระยะไกล โดยไม่ต้องสัมผัส ตัวโลหะ หรือพลาสติก เพื่อให้รู้ว่ามีไฟฟ้าไหล