คีมปากตรงถ่าง-หนีบแหวน ขนาด 5 นิ้ว
New
120.00 THB
205.00 THB
Contact us

คีมปากตรงถ่าง-หนีบแหวน ขนาด 5 นิ้ว

- ผลติจากเหล็กเนื้อดี แข็งแรงทนทาน

- ด้ามจับหุ่มด้วยยางพอเศษ

- จับถนัดมือ