บริษัท ประกอบอุตสาหกรรม เทรดดิ้ง จำกัด  5  ซอยสะแกงาม 14  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร  10150  โทร. 02-8970958-6

Line pkspeaker