PK ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็ก ขนาด 1-10mm. สีเงิน
420.00 บาท
545.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็ก ขนาด 1-10mm. สีเงิน
  • ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็ก อลูมิเนียม
  • ขนาด 1-10mm. สีเงิน ดอกสว่านผลิตจาก เหล็กคุณภาพดี
  • สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ
  • ข้อควรระวัง
  • ในการใช้งานควรสวมชุดนิรภัยในการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย