หัว USB 3
15.00 บาท
20.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

USB 3.0 (Universal Serial Bus 3) คือมาตรฐานสำหรับรับส่งข้อมูล ที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นจากเดิม แต่ยังคงรูปแบบการใช้งานง่ายไว้ ซึ่งวิธีการสังเกต USB 3 ง่ายๆก็คือ พอร์ตจะเป็นสีฟ้าและหัวต่อจะมีสัญลักษณ์ SS เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะกับรูปแบบเก่าได้ง่าย โดยมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และการรับส่งข้อมูลที่สูงกว่า USB 2 อย่างชัดเจน

ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลของ USB 3 ในส่วนของ USB 3 ความเร็วนั้นถูกพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 5 Gbp ต่อวินาทีซึ่งแตกต่างรูปแบบ USB 2 เดิมซึ่งทำความเร็วได้เพียงแค่ 480 Mbp ต่อวินาทีเท่านั้น ซึ่งหากเทียบกันแล้วจะพบว่าความเร็ว USB 3 นั้นมากกว่าถึง 10 เท่า แต่อย่างไรก็ตามความเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้งานด้วย

USB 3 สามารถใช้งานร่วมกับเวอร์ชั่นอื่นๆ สำหรับ port ของ USB 3 นั้น สามารถใช้งานร่วมกับ USB 2 ได้ครับ โดยหากนำ USB 2 มาเสียบกับพอร์ตของ USB 3 ความเร็วในการรับส่งจะถูกปรับให้เป็น USB 2 โดยอัตโนมัติ และตัวของ USB 3 เองหากนำไปเสียบกับ port USB 2 ก็จะได้ความเร็วของ USB 2