PK หลอดไฟ UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรค
1,900.00 บาท
2,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 หลอดไฟ UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรค

 • สำหรับสระว่ายน้ำ 40w
 • safety energy saving fresh marine
 • ได้มาตรฐานรับรอง ISO 9001-2008
 • ใช้หลอดแก้วที่ผลึก
 • ส่งผ่านแสงอุลตร้าไวโอเล็ตที่สูง
 • ไฟ Uvสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติที่ดีของการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

 • แสงยูวีควรมีความยาวคลื่น 2537 A0 และมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 16,000 ไมโครวัตต์-วินาที/ตร.ซม. ที่ตำแหน่งต่างๆภายในห้องฆ่าเชื้อ 
 • น้ำที่จะให้แสงยูวีส่องผ่านเข้าไปฆ่าเชื้อต้องไม่ลึกกว่า 7.5 ซม. 
 • ตัวหลอดไฟยูวีควรสร้างขึ้นจาก QUARTZ หรือแก้วที่มีซิลิกาสูง ทั้งนี้เพื่อให้มีการดูดกลืนแสงยูวีเกิดขึ้นน้อยที่สุด นอกจากนี้อุณหภูมิทำงานของหลอดแสงยูวีควรสูงประมาณ 1050F 
 • ก่อนใช้เครื่องยูวีต้องอุ่นเครื่องประมาณ 2 นาที ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์หน่วงเวลามิให้น้ำไหลเข้าเครื่องใน ระหว่างเวลาอุ่นเครื่อง ทั้งนี้เพื่อมิให้มีการผลิตน้ำที่ยังไม่ได้ฆ่าเชื้อผ่านออกจากเครื่องยูวีในระหว่างที่เครื่องยังไม่ทำงาน
 • ต้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาดผิวนอก (ด้านที่สัมผัสกับน้ำ) ของหลอดยูวีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกมาเคลือบหลอดยูวี จนทำให้การฆ่าเชื้อโรคไม่เกิดผล 
 • ควรมีระบบสัญญาณเตือนให้รู้ถึงความผิดปกติของเครื่องฆ่าเชื้อ 
 • วัสดุที่ใช้สร้างเครื่องยูวี ต้องไม่ทำให้น้ำเป็นพิษทั้งโดยทางตรงและอ้อม 
 • เครื่องยูวีต้องไม่ทำให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายเนื่องจากสัมผัสกับแสงยูวีมากเกินไป หรือเนื่องจากไฟฟ้าช็อต หรืออื่นๆ
 • แสงยูวีฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ก็ต่อเมื่อแสงสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้นน้ำต้องปราศจากความขุ่นหรือสี ความขุ่นหรือสิ่งสกปรกสามารถเกาะจับอยู่บนหลอดแสงยูวี และทำให้แสงยูวีไม่สามารถส่องผ่านได้ตลอดความลึก