บริษัท ประกอบอุตสาหกรรม เทรดดิ้ง จำกัด
  • 13 มกราคม 2017
  • 1653
  • 0
บริษัท ประกอบอุตสาหกรรมเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท ลำโพง เครื่องขยาย สายสัญญาณ  ไมโครโฟน อะไหล่ ปลั๊ก&แจ็ค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  จนได้รับ
อ่านต่อ