สาย 2 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย
New
18.00 THB
35.00 THB
Contact us
  • - สาย 2 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย 
  • - ปลั๊กต่อ JST 2 สาย
  • - สำหรับต่อใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
  • - หรืองาน RC ของเล่นบังคับวิทยุ
  • - เช่น รถ เรือ เครื่องบิน บังคับ
  • - ยาว 15 ซม.
  • - ราคาต่อคู่