PK ไมโครโฟนสาย UDM-51
New
200.00 THB
350.00 THB
聯繫我們
  • ไมโครโฟนสาย รุ่น UDM-51
  • ไมโครโฟนสาย 
  • เสียงเพราะ คุณภาพดี
  • ผลิตโดยวัสดุคุณภาพ
  • ทำให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ